Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua

Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua

(Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ülazim-ür-raüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!)
(La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı RabbülArş-il-kerim.)
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır
La ilahe illallah demek 99 belayı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.
La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır
Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teala işini kolaylaştırır.
Sıkıntılı iken Hasbünallah ve nimel-vekil deyiniz!
Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.
Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azimi okursa, Allahü teala üzüntüsünü giderir.
İmam-ı Rabbani hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.

Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın