Cin Nedir?
Kur’an’ı kerimde Allah’ın insanları ve cinleri Allah’a ibadet etmeleri için yarattığı bildirilmektedir. Yine Kur’an’ı Kerim’de cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı, biz insanlar gibi sorumlu olduğu, onların da evlenebileceği, bizler gibi ailelere sahip olabileceği, günahkar insanların cehenneme gireceği gibi kötü olan cinlerin de cehenneme gireceği yazmaktadır.
Kur’an’ı Kerim’in birçok suresinde cinlerin var olduğu ve insanlara cin musallat olabileceği yazmaktadır. Kim ki Allah’ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan musallat edileceği belirtilir. Sonra o onun en yakın dostu olur.
Cinlerin varlığı bir gerçektir ve bunlar insanlara musallat olabilirler. Cinler hareket kabiliyetleri yüksek, hızlı, değişik yerlere girebilen, şeffaf yaratıklardır. Bizim bilemediğimiz geçmişi bilebilirken, geleceği bilemez ve gelecekten haber veremezler. 
Cinlere tapan insanların olduğu, cinlerin insanları duyabilecekleri, insanları bildikleri ve insanların yanında oldukları ve onlara musallat olabileceği, onların güçleri insanların gücünden çok daha fazla olduğu, Hz. Süleyman’ın ‘Belkıs’ın tahtını kim getirebilir?’ diye sorduğunda cinlerden bir ifritin: ‘Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm.’ dediği anlatılmaktadır. Bu demektir ki cinler insanların emri altına girebilir ve sihirbaz ve benzerlerine musallat olduğu gibi normal insanları da emri altına alarak musallat olabilirler. 
Kur’an’ı Kerim’de Cinlerin insanları yoldan saptırdığı ve bu cinlere dost olan insanların ise bu cinleri savunduğu, bunları yapan cin ve insanların ise cehennem azabıyla acı çekecekleri belirtilmiştir.
Cin, insan ve kuşlardan oluşan orduların Hz. Süleyman tarafından idare edildiği yazılmaktadır.
Kur’an’ı Kerim’de cinden ve şeytandan çokça vesvese veren, musallat olan ve yoldan saptıran olarak bahsedilir.
Cinlerin, Allah’ı, peygamberi ve Kur’an’ı bilen insanların üzerinde bir hakimiyeti söz konusu olamaz denilemez çünkü olabilir. İnsanların doğum öncesi ve sonrası gibi zayıf hallerinde, abdestsiz gezdiklerinde, cünup hallerinde onlara musallat olabilirler.

Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın