Cin Musallatından Nasıl Kurtulunur?

Cin Musallatından Nasıl Kurtulunur?

Bir rivayete göre bir ara  peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’de garip bir hal oluşmuş, bir huzursuzluk, net görememe, uykusuzluk ve uyuyamama hali oluşmuş. Uyku ile uyanıklık arasında olduğu bir durumdayken iki kişinin konuşmasına şahit olmuş. Bu konuşmada peygamberimize Yahudi bir kişi tarafından yapılan sihir (büyü) anlatılır. Bu büyüden nasıl kurtulacağı sorulduğunda ise büyü için kuyuya atılan düğüm ve taşı oradan çıkartıp her düğümün tek tek çözülmesi tavsiye edilir. Hz. Peygamber bu iş için Hz. Ali’yi uygun görür ve kuyuya onu gönderir. Daha sonrasında bu olay üzerine Felak Suresi indirilmiştir. Felak suresi peygamberimizin başına gelen bu olayın giderilmesi için indirilmiş bir suredir. Bu sebeple bu tür cin musallatı olaylarından kurtulmak ve korunmak için bu surenin okunmasında çok büyük fayda vardır.
Nas suresi özellikle vesvese için indirilmiştir. İki türlü vesvese vardır: insandan gelen, cin ve şeytandan gelen. Nas suresi her türlü vesvesenin korkusunun oluştuğu vakit okunabilecek

Yorumlar (1)

HALİLÜRRAHMAN MEHMETOĞLU
2022-06-01 16:44:22

HAZRETİ PEYGAMBERE YAPILAN BÜYÜLER VE YAHUDİLERDE BÜYÜCÜLÜK

Yorum Yazın