Büyü Çeşitleri

BÜYÜ ÇEŞİTLERİ

Büyü çeşitleri halk ağzında amaca yönelik şekilde isimlendirilir. Örneğin bağlama büyüsü gibi. Ancak bu bir büyü ismi değil, büyünün niyetini belli eden bir tanımlamadır. Çünkü sadece amaç belirten bağlama büyüsü, aslında onlarca farklı büyüyle yapılabilmektedir. Kara büyü ya da ak büyü kavramları için de bu durum geçerlidir. Soğutma büyüsü veya ayırma büyüsü kavramları için de bu durum tamamen geçerlidir. Temelde büyü çeşitleri, üç ana dalda incelenir. Bunlar şu şekildedir;

Kara Büyüler: Kişinin iradesini yok sayacak biçimde ruhuna nüfuz eden ve çoğunlukla kötü niyetle yapılan büyülere verilen isimdir. Kara büyülerin enerjisi, diğer büyü türlerine göre daha yoğun hissedilir.

Ak Büyüler: Bu tip uygulamalar, kişinin şansını ya da bereketini açmak üzerine yapılan büyüleri ifade eder. Etkileri kara büyülere göre daha yavaş hissedilir ancak bu yöntemi uygulamanın rahmani yolları bulunmaktadır. Bir nevi kişinin enerjisi üzerinde pozitif etki yaratma durumu olarak adlandırılabilir.

Kızıl Büyüler: Ak ve kara büyülerin arasında kalan büyülerdir. Niyet iyi olsa bile, kişinin iradesinde değişiklik niyet edilir. Bu durumda en çok kızıl büyüler sınıfa giren büyüler, bağlama ve diğer birleştirme işlemleridir. Etkileri kişileri genellikle zor duruma düşürmez. Elbette bu aşamada uygulanan yöntemin de önemi büyüktür.

BÜYÜLERİN GENEL AMAÇ VE NİTELİKLERİ
Üç ana dalda büyüler bu şekilde inceleniyor olsa bile, halk ağzında onların daha kolay anlaşılabiliyor olması için niyet belirten büyü isimleri kullanılmaktadır. Niyet daima anlaşılır şekildedir ve bu isimler medyumlar tarafından değil, sıradan insanlar tarafından verilmişlerdir. Niyet belirten büyü isimleri, çoğunlukla şu şekilde adlandırılır;

Bağlama Büyüleri: İki kişi arasında duygusal ya da fiziksel bağ kurmak amacı ile uygulanan büyü çeşitleri arasındadır. Sevgisinden karşılık alamayan kişiler buna sıkça başvurmaktadırlar. Ancak üçüncü kişiler tarafından farklı iki kişi için de yapılabilir.

Ayırma Büyüleri: Evlilikleri ya da iş ortaklıklarını bitirmek için uygulanabilir. Genellikle üçüncü kişiler tarafından, ortaya çıkan bu ayrılıktan kar sağlamak amacıyla yaptırılır. Bazen bu büyüler aile içinde bile görülebilir.

Soğutma Büyüleri: İki kişiyi ayırmaktan daha çok, ardı arkası gelmez bir kavga haline sürükleme amacı ile uygulanır. Bu kişiler büyünün sonucu olarak ayrılmayı kendi mantıkları ile tercih edebilir ya da etmeyebilirler. Fakat asıl niyet, soğukluktan kavga doğmasını arzu etmektir.

Huzursuzluk Büyüleri: Bir ya da birden fazla kişinin üzerinde huzursuzluk yaratmak için yapılabilir. Bu büyü ile etkilenen kişiler, içlerinde daima ve sürekli olarak paranoya hissederler. Takip edildiklerini düşünebilirler, kabuslar görebilirler, kaygı bozuklukları ortaya çıkabilir.

Bereket Büyüleri: Bazı insanların kısmetleri, enerjileri ile paralel tepkiler verir. Negatif enerji yükünü üzerinde biriktirmiş kişilerin kısmetleri o kadar kapalıdır ki, yaptıkları hiçbir işte başarılı olamazlar. Bereket ya da kısmet büyüleri de bu kişilerin üzerinde oldukça etkilidir.
Kültürümüzde büyü çeşitleri üzerine farklı birçok yöntem bulunmaktadır. Bu da şu anlama gelir; Niyet her ne olursa olsun, mutlaka uygun ritüel ile bu niyeti gerçekleştirebilecek bir büyü çeşidi bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, büyüler insanlara fiziksel zararlar veremezler. Onları gerçek anlamda hasta edemez ya da onları öldüremezler. Büyü, amaca yönelik olacak şekilde kullanılan bir manevi enerjidir. Ve enerjinin yapabileceği her şeyi yapabilir. Ancak büyüden daha fazlasını beklemek, gerçekçi bir tutum değildir.

KARA BÜYÜ ÇEŞİTLERİ
Kara büyüler insanların ya kendilerine ya da yaşam standartlarına zarar verme amacı içermektedir. Bazen onları çevrelerindeki insanlardan ayırmak, bazen işlerinin kötü gitmesini sağlamak, bazen de kabuslar görmesine veya ruh sağlığının bozulmasını sağlamak gibi amaçlar içerir. Büyüdeki amaç kişide şiddetli negatif etkiler yaşanması olduğu için, kara büyüler ile başı dertte olan insanlarda bir şeylerin ters gittiğini anlamak daha kolaydır. Ancak bu durum, her türlü büyü insana zarar verir anlamını taşımaz. Büyü çeşitleri zarar veren ya da vermeyenler olarak da ayrılabilir. Ya da buna şeytani ve rahmani sıfatları takılabilir.
İnsanlar üzerinde şiddetli kötü etkiler bırakan bazı kara büyü çeşitleri ise şu şekildedir;

Süryani Büyüsü: Süryani dilinde uygulanan oldukça eski ve karanlık bir büyü işlemidir. İnsanı hasta hissettirmekten delirtmeye kadar pek çok amacı içerebilir. Birleştirme etkileri de bulunmaktadır ancak birleştirme için kullanılması pek tercih edilmez. Çünkü zorlu ve tehlikeli ritüelleri bulunur.

Papaz Büyüsü: Bu tam anlamıyla bir büyü değil, bir büyü yapma yöntemidir. Yine Süryani dilinde uygulanır, uzun süren zorlu çabalar sonucunda tamamlanır. Derin çukurlar kazılmalı, hayvanlar kurban edilmeli, uzun süren okumalar yapılmalıdır. Tehlikeli kara büyüler sınıfında yer alır.

KARA BÜYÜLERİN İSİMLERİ
Yumurta Büyüsü: Bazen insanları ayırma üzerinde kullanılır. Ancak bu ayırma durumunu sağlayan şey, kişilerin ruhlarını eritir derecede onlara kötü enerji musallat etmektir. Yani aslında yumurta büyüsü bir kara büyü çeşidi olarak isimlendirilir. İlk amacı insanları ayırmak değil, onlara zarar vermektir.

Domuz Yağı Büyüsü: Domuz yağı ile yapılan büyüler, en eski çağlardan beri ev ya da iş yerlerine huzursuzluk getirmek için uygulanır. İnsanlar üzerinde değil, mekanlar üzerinde daha etkili bir sonuca ulaşır. Domuz yağı büyüsü yapılmış bir evde mutlu ve huzurlu olmak imkansızdır. Eve giren herkes, ağır negatif enerjiden dolayı sürekli olarak halsiz ve uykulu hissedebilir.

Delirtme Büyüsü: Delirtme büyüsü ile etkilenen kişiler, etrafındaki insanlara karşı sert tutumlar sergilerken aşırı davranışlarda bulunabilirler. Daha öncesinde çok sevdiği kişilere karşı bile nefret dolu olduklarını hissedebilirler. Kişi hata yaptığının farkında olarak yalnızlaşmaya devam eder. Ve bir kısır döngü kişinin hayatına hakim olur. Bu da insanların delirmesine bile sebep olabilir.

Düğüm Büyüsü: Düğüm büyüsünün bir diğer adı sicim büyüsüdür. Kara büyü çeşitleri arasında yer almasına karşın, tehlikeli büyüler arasında da yer alır. Sicimlere atılan her düğüm, bir niyeti ifade eder. Her niyet kişide başka bir probleme sebep olur.

Kıskandırma Büyüsü: Kıskandırma büyüsü, saf kıskançlık ortaya çıkarır. İnsanları insanlardan kıskandırmak amacı ile yapılmaz. İnsanları her şeyden ve kalan her şeyi de insanlardan kıskandırmak amacı ile yapılır. Kişide sürekli bir nefret hali ortaya çıkar ve sonuçları tehlikeli olabilir.

Cin Büyüsü: Bir başka adı musallat büyüsüdür. Cinlerle yapılan büyü çeşitleri arasında yer alır. Cinleri kişilere musallat ettirerek onlara istemedikleri şeyleri yaptırmak için rahatsızlık vermeyi hedefler. Musallat etkileri taşıyan kişiler çoğunlukla ezan ve kuran seslerinden rahatsızlık duyar.
Bahsedilen bu büyülerin ortaya çıkardığı etkiler söz konusu olduğunda, büyü çeşitleri alanında Metafizik Uzmanımız Beytullah’a ya da aynı uzmanlığa sahip başka bir hocaya danışılması tavsiye edilir. Kara büyülerin etkileri, gün geçtikçe azalmak yerine artarlar.

AYIRMA BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ
İki insanın birbirinden ayrılması, eğer başka biri için çıkar sağlıyor ise bu gibi büyü çeşitleri karşımıza çıkıyor olabilir. Niyetinin iyi olduğunu düşünen kişiler ya da niyeti gerçekten kötü olan kişilerce uygulanır. Genellikle kara büyüde uzman medyumlar bu büyüleri kolaylıkla gerçekleştirebilir. Bazı ayırma büyüsü çeşitleri ise aşağıdaki gibi isimlendirilir;

Kaşık Büyüsü: Kaşık büyüleri hem ayırma hem birleştirme için yapılabilir. Bu yüzden tam anlamıyla bir kara büyü değildir. Ancak ayırma veya huzursuzluk için kullanıldığında kara büyüler sınıfa aittir. Genellikle de kötü amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir. Tılsımlanmış büyülü kaşıklar, birbirlerine ters bağlanarak iki kişinin arasının açılmasını simgeler. Ve sonucunda insanlar ayrılık yaşayabilirler.

Adet Kanı Büyüsü: Kan büyüleri arasında en çok yapılanı, kesinlikle adet kanı büyüsüdür. Kadına has bir büyü olduğu için, çoğunlukla daha çok etkilenen taraf kadındır. Büyünün amacı iki insanı birbirinden ayırmak ya da bir insanı diğer herkesten ayırmak olabilir. Büyü kanla yapıldığı için çok daha etkili ve tehlikelidir.

Kilit Büyüsü: Kilit büyüsü, hem kötü hem iyi niyetle yapılabilir. Kişinin arzularını ya da doğasını kilit altında tutmaya yaramaktadır. Bu nedenle eğer birlikte olduğu biri varsa muhtemelen büyünün sonucu ayrılık olacaktır. Etkileri her zaman gözlemlenebilir değildir.

KIZIL BÜYÜ ÇEŞİTLERİ
Kızıl büyü çeşitleri tam anlamıyla rahmani işlemler sayılmazlar. Bunlara kızıl büyü denir çünkü seçilen yol her ne kadar etik olmasa bile, arzu edilen durumda saf ve temiz niyetler vardır. Bu yüzden büyü ak ve kara kavramlarının tam ortasında kalmıştır. İyi niyetle yapılan büyülerin etkileri başka insanların belki kendilerinde tercih etmeyeceği durumlar ortaya çıkarabilir. Üzerinizde bir kızıl büyü olduğunda, hiç akılda ya da hesapta yokken bir başkasına delicesine aşık olabilirsiniz. Kızıl büyüleri etik dışı yapan da tam olarak budur.

Kızıl büyüler çok yüksek ihtimalle bağlama ve birleştirme amacıyla yapılan büyülerdir. Sadece aşk amaçlı uygulanmaz. Aileden birini evine bağlamak için, birini işine ya da sorumluluklarına bağlamak için de uygulanabilir. Bunları rahmani olarak uygulamanın yöntemleri de vardır. Rahmani olan her işlem, ayrıca ak büyü olarak da isimlendirilebilir. Ancak kızıl büyüler tam olarak rahmani değillerdir. Etkilerinin güçlü olması, onları ak büyülere kıyasla daha çok tercih edilebilir kılmışlardır.

Tarih boyunca en sık uygulanmış büyü türlerinin kızıl büyü çeşitleri olduğu düşünülmektedir. Bunun sebebini düşünmek gerekmez. Bilindiği gibi insanlar sadece bir başkasını kendilerinden daha çok sevdiklerinde alınması zor kararları tek kalemde alabilir ve bu kararların kolayca üzerine gidebilirler. Osmanlı dahil pek çok büyük imparatorluğun kaderi, tarihin bazı tozlu sayfalarında bu gibi büyülerden etkilenmiş olabilir. Ki pek çok tarihçi, büyünün kültürümüzdeki yerinden sıkça söz etmektedir.

BİRLEŞTİRME BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ
Dostluk, ortaklık, evlilik gibi amaçlar, birleştirme büyüsü çeşitleri ile anlamlı kılınabilir. Büyüler duygusal amaçları niteler gibi görünüyor olsa bile, bu kesinlikle yanlış bir algıdır. İnsanlar büyüyü çıkarları için kullanırken, bunu sadece aşk için yapmazlar. Ayrıca finansal konularda da büyüden çıkar sağlamak bazı durumlarda mümkün olabilir. Birleştirme amacı ile yapılan büyü çeşitleri şu şekildedir;

Karabiber Büyüsü: Birleştirme için uygulanan hafif büyü ritüellerinden biridir. Adı her ne kadar karabiberden geliyor olsa da, büyü ritüeli için gereken önemli malzemeler bu uygulamada da geçerlidir. Etkileri hafif olduğu için her durumda tercih edilmez.

Mum Büyüsü: Ay ve diğer gökyüzü nesnelerinin uygun konumda olduğunda yapılabilecek büyülerden biridir. Daha çok astrolojiden yardım alınır. Yanlış zamanda uygulanırsa hiçbir etkisi olmaz.

Saç Büyüsü: Saç büyüsü uzaktan yapılamaz. Kişinin saçına sahip olmak gerekir ve sahip olunan saç üzerinde tılsımlama işlemleri uygulanır. Büyü tamamlandıktan sonra etki etmesi çok kısa sürecektir.

Biber Büyüsü: Biber büyüsü sadece birleştirme için kullanılmaz. Kısmet üzerinde de pozitif etkileri olan büyü çeşitleri arasında yer alır. Ancak aşk elde edilmesi isteniyor ise de gayet geçerli bir uygulama olduğu söylenebilir.

EN ETKİLİ BİRLEŞTİRME BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ
Soğan Büyüsü: Doğal bir aşk görünümü ortaya koymak isteyenler için soğan büyüsü tercih edilir. Etkileri hafif ve doğala yakın bir yavaşlığa sahip olduğu için süreçte herhangi bir çelişki olması beklenemez. Bilinen ilk ve en eski büyülerden biridir.

Tutsak Etme Büyüsü: Bu büyü adından da anlaşılabileceği üzere, kişiyi aşık etmekten öte tutsak etme üzerine uygulanır. Büyülenen kişi, büyüyü yaptıran kişiye koşulsuz şartsız bağlılık hisseder ve adeta onun için her şeyi yapabilecek haldedir.

Muhabbet Büyüsü: Muhabbet büyüsü, araları açılmış olan evli çiftlerde daha çok tercih edilir. Evliliğin belirli bir safhasından sonra heyecanın ve arzunun azalması nedeniyle muhabbet büyüsü buna bir çözüm getirebilmektedir.

Canbar Büyüsü: Canbar büyüsü diğer tüm büyülerden farklı olarak, büyüyü yaptıran ve yapan arasında eşsiz bir bağ kurmaktadır. Çünkü bu büyü hem büyü yapılan kişiyi hem de büyüyü yaptıran kişiyi aynı anda etkisi altına alır. İkisi birbirine aynı ölçüde aşık olur ve ikisi birbirinden aynı ölçüde uzaklaşır. Taraflar birbirlerinin aynası gibi hareket etmektedirler.

ŞANS VE KISMET BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ
Büyü çeşitleri arasında en masum ve en temiz olanları, şans ve kısmet büyüleridir. Bu büyüleri yaptırmak için herhangi bir aksilik yaşanmasına gerek yoktur. Kişiler, hayattaki şanslarını bir enerji manipülasyonu yöntemiyle artırabilirler. Rahmani olduğu için, kişiler bu uygulamalarda tereddüt etmezler. Etkilenen kişiler sadece kendileridir ve bu etkilenme de kirli bir etkilenme değildir. Hatta tam anlamı ile temizlenmeyi ve evren ile olan uyumu yakalamayı hedeflemektedir. Bu büyülerden bazıları şu şekildedir;

Nohut Büyüsü: Aşk ve ilişki kısmetini açmak için kullanılır. Nohutlara tek tek okuma işlemleri yapılabilir ya da direkt büyü ritüelleri de uygulanabilir. Uygulanması kolay bir büyü değildir. Enerji hassas bir konu olduğu için, kısmet büyüleri de tek başınıza yapabileceğiniz uygulamalar değillerdir.

At Nalı Büyüsü: İş ve para kısmetini açmak için kullanılır. Başka bir adı da, bereket büyüsüdür. Eğer niyet edilirse aşk ve ilişki için de etkili olabilmektedir.

Şeker Büyüsü: Şeker hem büyü yapmada hem de büyü bozmada kullanılan bir nesnedir. Aslında bu tam olarak okunmuş şeker alışkanlığı ile benzeşmektedir. Sadece kısmeti açacak olan okumalarda bazı farklılıklar olabilir.

Su Büyüsü: Su, metafizikte yeni ve temiz bir başlangıcı simgelemektedir. Su büyüsü insanların üzerlerindeki negatif enerjiyi temizleyerek yeni kısmetlere daha kolay erişebilmesini sağlayan bir kısmet işlemi olarak bilinir ve büyü çeşitleri arasında en güzel etkilere sahip olanlarından birisidir.

EN TEHLİKELİ BÜYÜLER
İnsanları öldüren ya da fiziksel olarak zarar verebilen büyü çeşitleri olmadığını daha önce de söylemiştik. Büyüler direkt olarak insanlara fiziksel zarar veremiyor olsalar bile, ruhani anlamda çok zorlanan insanlar kendi kendilerine fiziksel zarar vermeyi düşünebilirler. İşte bu büyüler tüm inanç ve etik anlayışlarında kesinlikle yasaklanmış olan büyülerdir. İnsanın üzerindeki karanlık enerjinin şiddeti, orantısız sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Bu büyüleri yapmak isteyen medyumlar olduğu düşünülmemektedir. Bu nedenle uzun zamandır uygulandığı da tecrübe edilmemiştir.

Sabun Büyüsü: Sabun ve iğneler ile yapılan bu büyü, ölüm büyüsü olarak da bilinir. Kişinin kendisini öldürebileceği kadar ruhsal ızdırap çekmesini amaçlar. Böylece yalnızlaşıp büyü ile başa çıkamayan insan, kendisine zarar verebilecek kadar yıkık durumda olabilir.

Kabala Büyüsü: Kabala büyüsünden korkmak yersizdir. Çünkü büyüyü uygulamak için gereken malzemelere erişmek neredeyse imkansızdır. Çok nadir bulunan bazı bitki ve madenler ile uygulanır. Bu bitkilerden çoğunun neslinin tükendiği iddia edilmekte ve bazıları koruma altında tutulmaktadır. Kabala büyüsü yasaklanmış büyülerin başında gelir. Ve bu büyü birkaç insana değil, binlerce insana bile sirayet edebilecek kadar etkili olabilir. Eski çağlarda sadece karanlık tarikatlar tarafından kullanıldığı düşünülmektedir.

Ölü Toprağı Büyüsü: Ölüm enerjisini kullanarak yapılan işlemler arasındadır. Mezarların üzerinden alınan toprak, büyünün yapılması için yeterli değildir. Alınan toprağın büyünün tenine değecek kadar yakınında bulunması gerekir. İnancımız gereği bu büyük saygısızlıktır. Bu nedenle ölü toprağı büyüsü yapmak, inanca karşı suç işlemeyi gerektirir. Etkileri ise kişiyi hasta hissettirmek, delirtmek, depresyona sokmak, çıldırtmak, cinnet geçirmek gibi sıralanabilir.

UZMAN YARDIMI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Büyü çeşitleri hakkında ihtiyaç sahibi kişiler için verilmesi gereken daha uygun bilgiler, kişiye özel olmalıdır. Büyü, temelinde tek bir dayanağa sahip değildir. Binlerce yıldır tecrübeyle geliştirilmiş olan bir ilimdir. Bu yüzden büyü çeşitleri adına yapılmış olan pek çok yorum ya da yanlış ifade bulunmaktadır. Büyü ve büyü çeşitleri hakkında daha net bilgi için, Beytullah hocamızı kişisel numarasından arayabilir ya da yazabilirsiniz.

Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın