METAFİZİK
Genel anlamda; Kökeni Antik Yunan’dan gelen “Metafizik” kelimesini ikiye bölüp incelemek gerekir. Meta ve fizik; meta, ötesinde anlamı içerir. Fizik ise; maddesel yapı anlamında kullanılır. Bu bağlamda metafizik; fiziğin ötesinde, maddenin ötesinde anlamları içerir. Metafizik bir felsefe dalı olarak da adlandırılır. Akademik anlamda ise üniversitelerde felsefe dalı olarak öğretilir.

Metafizik uzmanı nedir, ne iş yapar gibi konuyu anlatabilmemiz için öncelikli olarak metafizik kavramının ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Bunun için nedir? Sorusunun yanıtını vererek başlanması gerekir.
Metafizik Nedir?
Metafizik, fizik ötesi olan bir alem gizli bir sırdır. Konuyu araştırdığınız da içinden çok şeyler alabilirsiniz. Yaşam içerisinde iki evre vardır. Bunlardan birincisi doğum öncesi, ikincisi ise ölüm sonrasıdır. İnsanı dünyadayken bir nesne olarak düşünebiliriz. Çünkü gerçektir. Doğum öncesi ve öldükten sonrası hiçbir zaman bilinemez. Bu gerçeğin dışındaki zamanın bilinmediğinden dolayı bilinmezlikten çıkarak gizeme dönüşmüştür. İnsanlar ancak kendi gizemine yaklaşabilir var olan genel gizeme yaklaşabilmesi mümkün değildir. Metafizik insanın kendi kişiliği ile alakalı olduğundan dolayı insan sadece kendi gizemini anlamaya çalışabilir. Anlamaya çalıştığı bu gizemi ise anlatmaması gerekir.  Daha açık bir ifadeyle metafizik dediğimiz şey doğa ustu olan her konunun ele alınması ve bunların akıl yoluyla açıklanabilmesi ve ispatlanması mümkün olmayan konuların yorumlanmasıdır.
Dünyada gözle görülmeyen ve elle tutulmayan fizikötesi olaylar vardır. Bunları alem olarak nitelendirirsek 24 bin alemden bahsedilebilir. Biz ise bu alemlerden yalnızca 10–15 tanesini sayabiliriz. Bilinmeyen bir çok alem vardır ve metafizik uzmanı bu bilinmeyenleri araştıran ve yorumlayan kişilerdir.
Doğaüstü olayları inceleyen bu insanların 6. gözlerinin açık olduğu söylenir. Bunun için onların vermiş olduğu bilgiler somut olmadığından dolayı inanmak ya da değerlendirmeye alıp almamak tamamen size bağlıdır.
Ruhçuluk;
Ruhsal alanda yaşanan sorunların fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla uzmanlar ruhçuluk alanında da geniş araştırmalar yapmışlardır. Algılama ve düşünme gibi alanların birleşmesi neticesinde ortaya çıkan ruhçuluk tüm insanlığında ana bilimidir. Yani insanın ruh sağlığı algısına bedeni eşlik etmez yani uyum göstermezse bu durumda ruhsal bozukluk ortaya çıkar. Böyle durumda da yaşadığımız çöküntü mutlaka çözüm gerektirir.
Tedavi için ise uygulanacak olan enerji dozunun miktarı önemlidir. Çünkü insanın içerisinde fazla olan enerji de yine aynen çöküntüye uğramasına neden olacaktır.
 Bahsetmiş olduğumuz tüm bu konularla ilgili bilgi sahibi olabilmek metafizik uzmanı olmayı gerektirir ancak herkesin de olması mümkün değildir.
 

Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın