Cin Nedir? Hayatımızdaki Etkileri Nelerdir?

Cin Nedir? Hayatımızdaki Etkileri Nelerdir?

Cin nedir? İslam’da cin nasıl tanımlanır? Cinlerin özellikleri, cinler hakkında bilgi.

Cin; Yüce Allah'ın ateşten yarattığı akıl sahibi varlıklardır. Gözle görünmezler. Çeşitli şekillere girerek insanların beceremedikleri bazı işleri başarırlar. İçlerinde Müslüman olanları da vardır.

Cinlere inanmamak küfürdür. Çünkü Kur’an’da hususi olarak "Cin Sûresi" bile mevcuttur.

Pek çok ayet-i Kerime'de cinlerden bahsedilir. Şeytan (İblis) de bir cindir.

Cinlerin Müslüman olmayanları bazen insanlara musallat olarak onları doğru yoldan çıkarmak isterler. Hakiki müminlere ise bir tesirleri olamaz.

Cinler Hz. Süleyman’dan önce yeryüzünde serbestçe dolaşıyorlardı. Hz. Süleyman onları idaresi altında topladı.

Peygamberimizin Kur'an okuyuşunu dinleyerek Müslüman olan cinler vardır. Peygamberimize bu sebeple insanların ve cinlerin peygamberi denilir.

Cinler gaipten haber veremezler. Fakat göklerin bazı sırlarına vâkıf olduklarından insanların müneccim ve sihirbazlarına ufak tefek haberler ulaştırabilirler. Böyle işlerle uğraşmak büyük bir günah, hatta bazı hallerde şirktir.

Cinlerin azığı (yiyeceği şey) Peygamberimizin hadisine göre kemiklerdir ki onlarla taharetlenmek doğru değildir.

Cin Sûresi'nin ilk ayetlerinde şöyle buyurulur:

"Habibim de ki: Bana şu hakikatlar vahyolunmuştur. Çin'den bir zümre benim Kur'an okuyuşumu dinlemiş de şöyle demişler: "-Biz hakiki hayranlık veren bir Kur'an dinledik. Ki O, Hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de O'na iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiç bir şeyi asla ortak tutmayacağız."               

Cin Çarpması Nedir ve Cin Nasıl Çıkarılır?

Cin ve şeytan çarpmasının bariz belirtisi, kişinin hareketlerinde gözle görülür bir bozulma ve rahat yürüyememesi gelir. Adımlarında ve konuşmalarında dengesizlik olur. Söyleyeceklerini birbirine bağlamada güçlük çeker. Sizlerinin arasında mantıklı bir anlam ilişkisi kuramaz.

Çarpılma, insanın yapmak istediği veya düşündüğü bir hususu sağlıklı bir şekilde idrak edememesidir. Bunların bazıları başka hastalıklarla benzer belirtiler gösterebileceği gibi bazıları da kendine özgü çok farklı belirtiler gösterir.

Cinlerin insanları çarparak sara nöbetine sokmaları çoğunlukla öfke ve cezalandırma gayesiyle olur. İnsanlardan bazıları cinlere eziyet edebilir veya cinler onların kasten eziyet ettiklerini düşünürler. Kişi farkında olmadan cinlerin üzerine küçük su dökebilir veya kaynar su boşaltabilir. Ya da farkında olmadan cini öldürebilir. Bu da bilmeden cinin bulunduğu yere ağır eşya koymak, taş koymak veya yüksekten düşmek gibi nedenlerle olur. Özellikle kırlarda deliklere tuvalet yapmamak, özellikle tuvalete, hamama ve benzeri yerlere girerken besmele çekmek, yılan, akrep, siyah kedi ve köpeğe zarar vermemek gerekir. Yılan, akrep, siyah kopek öldürülebilir ancak yaralı bırakılmamalıdır.

 

Büyüklerimiz, bu tür olayların yaşandığını bildikleri için çöplük kenarından geçerken, açığa tuvalet yaparken, sıcak kul ve sıcak su dökerken "Destur" denmesini hep tembih ederlerdi.

Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın