Büyü Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Büyü Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Yüce ALLAH kuranı kerimi müminlere şifa olarak göndermiştir.

BÜYÜ, insanüstü güçlerin yardımlarıyla yapılan bir takım işler demektir. Ehli sünnet alimleri, büyünün hakikati ve varlığı hakkında ittifak etmişlerdir. Sahabe ve taabiyinden büyünün varlığını ve hakikatini inkar eden olmamıştır. Büyücülük İslam’dan önce Araplarda, Rumlarda, Hintlilerde, Mısırlılarda yaygın idi. Özellikle Hazreti Musa zamanında büyücülük itibarlı bir meslek idi. Hazreti Süleyman zamanında da yaygındı.

Tarihte ilk defa bildiğimiz büyü ve sihir ilmi Bakara Suresinin 102. ayeti kerimesinin ifadesine göre; Harut ve Marut adlı iki melek tarafından yeryüzüne indirildi. Faydalı işlerde kullanılması için öğretilen bu ilim, kötü işlerde de kullanılmıştır. Bıçak ve ateş, iyi işlerde kullanıldığı gibi kötü ve şer işlerde de kullanılır. 

 

Hayır ve şer her şeyi yaratan Allah'tır(c.c.). Ancak Allah(c.c.) şerleri yaratırken rızası yoktur. Dünya bir imtihan yeri olduğundan, insanlara iyiliği ve kötülüğü, hayrı ve şerri seçme hürriyeti verilmiştir. Büyü, sihir ve cinler de Allah'ın (c.c.) iradesinin dışında hiçbir şey yapamaz; neticeyi yaratan O'dur.

 

İlkçağ insanlarının mağara duvarlarına çizdiği bizon resimleriyle başlayan büyü, M.Ö. 3000 yılında beri vardır. Delillerle sabittir. Mısır ve Kalde'de altın çağını yaşadı. Mezapotamya'da filizlendi, eski Yunan ve Roma'da gelişti. Nesilleri ve çağları aşarak dünyanın dört bir yanına yayıldı. İnsanoğlu, yaratılışından bu yana her çağda bilinmezliğin kapılarını zorlamak, yaratılışın, yaşam ve ölümün sırlarını çözmek, doğaüstü güçlere hükmetme merakını yenemedi.

 

1. AK BÜYÜ: Şifa amaçlı yapılan çalışmalar demektir. Zahiren acayip, fakat aslında tabii sebeplerle meydana gelmiş bir takım fiiller yapmak sanatıdır.

 

2. KARA BÜYÜ: Asıl büyü bu olup, bazı kimseler perilerin ve özellikle şeytanların müdahalesi ile tabiatüstü bir takım fiiller yapabilecekleri iddiasındadırlar. Zarar verme amaçlı yapılan büyüler.

 

3. TAKLİT BÜYÜ: İnsanları ve insanların beyinlerini etkilemek amacıyla yapılan telkin ve büyülerdir.

 

Büyü muhtelif kavimlerde mevcuttu. KELDANİ'lerde Keldani büyüsü; Her yere yayılmış olan cinlerin tabiat hadiselerini vücuda getirdikleri itikadına dayanıyordu. Bu kuvvet, erkekten ziyade kadında bulunuyordu. Cadılar ve şeytanlar insanların bedenine girme gücüne sahip olduğuna inanıyorlardı. 

 

Yarasa Kemiği Büyüsü

Yarasanın çatal kemiğiyle yapılır ve çok etkili, şiddetli sonuçlar verir. Aşk ya da bağlama amacıyla yapılırsa, kişinin bütün duyguları esir alınır. Yarasa Kemiği Büyüsünü yaptıran kişinin, büyü yapılan kişiyi dilediği gibi kullanması mümkündür. Kişinin kendisi için yapılırsa ve üzerinde taşırsa, çevresindeki veya karşılaştığı insanları etkisi altına alır ve ona büyük hayranlık duyarlar.

Genel olarak ortaçağ  Afrika ülkelerinden Türkiye'den daha  meşhurdur

Saç Büyüsü

 

Sevilen kişinin yedi tel saçına "Ya Vedûd" esması okunarak ve saçlar ateşe atılarak yapılır. Saçın sahibi yakan kişiye hisleri artar ve yapan kişiye gelir. Saç Büyüsü geçici etkiye sahiptir.

Saç büyüsü ayrılan eşlerin geri dönmesi niyetiyle de yaparlar

Ölüm büyüsü

 

Çeşitli iplere sarılmış küçük heykelcikler veya insan figürleriyle yapılan bir büyüdür. Amacı yapılan kişiyi öldürmektir. Bu küçük heykellerin mezarlıklara gömülmesiyle kişinin ölümü hedeflenir. Ölüm büyüsü kişinin hayatına son verebilecek kadar etkili kara büyü türüdür. En kötü şartlarda kişi telafisi mümkün olmayan zararlar bırakır. Günümüz çağda en en çok başvurulan büyülerdir. Tabi öncelikle şunu belirteyim asla büyü yapmamaktayım  sadece çözümüyle  uğraşmaktayım  aslında bu sözü ilk başta  yani hakkında bölümünde  belirtmeliyim yani bu verdiğim makaleler bilgilendirme amaçlıdır asla büyü yapmamaktayım.

 

Evli eşleri birbirinden ayırmak için yapılan büyülerde ölü toprağı kullanılır. Ölü toprağı bir mezardan alınarak ayırmak istenilen kişilerin yatağına serpilir. Çift o andan itibaren birbirinden soğumaya başlar ve bir süre sonra ayrılır. Ölü Toprağı Büyüsü yapılırken ve yatağa serpilirken belirli  ve sözler söylemek gerekir. ve ayriyeten hane sahibinin avlusuna serperler ölü gibi olsunlar mahsul ekmişlerse  mahsulden yararlanmasınlar yani sadece eşler arası değil ailelere de yaparlar Türkiye'deki büyücüler çok yaparlar

Kurşun Büyüsü

Bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin adları yazılarak yapılır. Sonra kurşunun bir kısmı ateşe atılır Kurşunu atarken de "Bu kurşun nasıl erirse de benim için öyle erisin bana gelsin!" denir. Kurşun eridiğinde o kişinin dayanamayarak geldiği söylenir.

Altın büyüsü

Bugün sıklıkla uygulanan bir büyüdür. Zarar vermek isteyen kişilerin düğünde geline taktıkları bileziklere yapılan bir büyüdür. Tılsımlar uygulanan bileziği takan gelinde, başlangıçta iç sıkıntısı, evliliğin ilerleyen dönemlerinde zamansız bayılmalar ve ilerleyen zamanda kısırlığa giden etkileri gösterecek durumdadır. ve karı koca muhabbeti  bile olmayabilir Türkiye'de çok meşhur büyülerdendir

Domuz yağı büyüsü

Eşleri ayırmak için kullanılan en etkili büyülerden biri dedomuz yağı büyüsüdür. Üzerinde çalışma yapılan domuz yağı çiftin yattığı yatağa veya yaşadıkları eve koyulursa eşler birbirini domuz gibi görmeye başlar, birbirinden nefret ederler. Büyüyü yapan kişi eğer yatağa koyamıyorsa, sokak kapısına sürer bu da tartışma ve kavgalara yol açar. Domuz Yağı Büyüsü, iki kişiyi birbirinden ayırmak, ticari hayatı yok edip dağıtmak, itibarın kaybolması, yıldızın düşmesi gibi bir çok kötü amaç için kullanılabilir.

Kapıdaki paspasa  dış kapıya  duvarlara sürerler

Allah muhafaza etkili büyülerden çok yaygın büyüdür  günümüzde domuz yağını özel satan gayri Müslimler bile var Allah fırsat  vermesin

 

Kilit Büyüsü

Birçok amaç için yapılabilir. Bilinen etkili büyüler arasındadır. Kişinin kısmetini kapatma amacıyla giden bu büyü çeşidi, özellikle genç kızların çekemeyenleri tarafından evlenmemesi amacıyla yapılır. Kısmeti çıktığında herhangi bir sebeple evlenme gerçekleşmez ya nişanlıdan ayrılır ya da isteyenler vazgeçer. Kilit büyüsü ile sevdiğiniz kişinin tamamen bağlanması da sağlanabilir. Açık olan bir asma kilide okumalar yapıldıktan sonra kilit kapatılarak yapılan bir büyüdür. Ayrıca çok konuşan kişinin çenesi kapansın konuşmasın diye de yaptırırlar.

 

Yorumlar (0)

Henüz onaylanmış yorum yok!
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın